W razie widocznego uszkodzenia przesyłki prosimy o sprawdzenie przy kurierze dostarczonego towaru i spisanie protokołu reklamacyjnego przez kuriera. Protokół reklamacyjny jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji u Sprzedawcy. Przyjęcie przesyłki przez kupującego bez zastrzeżeń, potwierdzenie jego podpisem na liście przewozowym traktowane będzie jako dostarczenie przesyłki nieuszkodzonej.